Kontakt

Uprzejmie informuję, że firma Implozja Internetu Tomir Kozakiewicz, NIP: 583-174-62-65, REGON: 191594014 została zawieszona z dniem 31.12.2018 r.

W sprawach dot. działania serwisu i zakładania kont oraz problemów z nimi związanych proszę zgłaszać się do:
Tomir Kozakiewicz
e-mail: tomir@mirandainternet.pl
GSM (+48) 601 62-15-69

W sprawie reklamacji dot. jakości naszych usług, proszę pisać na adres:
reklamacje@mirandainternet.pl

Właściciel:
Tomir Kozakiewicz
e-mail: tomir@mirandainternet.pl
tel. (+48) 601 62-15-69